HTML জেনেরিক বিভাগ উপাদান (The HTML Generic Section element)

<section>: HTML জেনেরিক বিভাগ উপাদান (The HTML Generic Section element)। HTML <section> ট্যাগ একটি HTML নথির বিষয়বস্তুকে বিভাগ বা উপধারায় বিভক্ত করে। যখন আপনার দুটি শিরোনাম বা ফুটার বা নথির অন্য কোনো বিভাগের প্রয়োজন হয় তখন আপনি <div> ট্যাগ ব্যবহার করতে পারেন। <div> ট্যাগ একটি সাধারণ বিভাগীয় উপাদান। আপনার শুধুমাত্র এটি ব্যবহার করা উচিত যদি এটির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আরও নির্দিষ্ট উপাদান না থাকে। উদাহরণস্বরূপ, একটি নেভিগেশন মেনু একটি HTML <nav> ট্যাগে মোড়ানো হতে পারে। যাইহোক, একটি মানচিত্র প্রদর্শন এবং এর নিয়ন্ত্রণ বা অনুসন্ধান ফলাফলের একটি তালিকার নির্দিষ্ট উপাদান নেই এবং এটি একটি <div> ভিতরে রাখা যেতে পারে। <div> এর মত একটি জেনেরিক কন্টেইনার এলিমেন্টের উপর <section> উপাদান ব্যবহার করা আপনার কোডটিকে সার্চ ইঞ্জিন, ব্রাউজার, সহায়ক প্রযুক্তি এবং অন্যান্য ডেভেলপারদের কাছে আরও অ্যাক্সেসযোগ্য এবং বোধগম্য করতে সাহায্য করতে পারে। HTML জেনেরিক বিভাগ উপাদান (The HTML Generic Section element) সম্পর্কে বিস্তারিত নিচে দেওয়া হল।

Example:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>HTML MASTER JHUTANDA</title>
  <!--https://jhutanda.com-->
  <!--https://github.com/jhutanda-->
</head>

<body>
  <h1>section tag</h1>

  <section class="s1">
    <h3>example usign section</h3>
    <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Autem eveniet cupiditate illo eos quam excepturi
      quia, facilis doloremque nam adipisci.
    </p>
  </section>
  <section class="s2">
    <h3>example usign section</h3>
    <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Autem eveniet cupiditate illo eos quam excepturi
      quia, facilis doloremque nam adipisci.
    </p>
  </section>

  <style>
    .s1 {
      width: 300px;
      border: 1px solid red;
      padding: 15px;
    }

    .s2 {
      float: right;
      width: 300px;
      border: 1px solid red;
      padding: 15px;
    }
  </style>

</body>

</html>

Scroll to Top