HTML ইনপুট (ফর্ম ইনপুট) উপাদান (The HTML Input (Form Input) element)

<input>: HTML ইনপুট (ফর্ম ইনপুট) উপাদান (The HTML Input (Form Input) element)। HTML <input> ট্যাগটি ফর্ম ইনপুট উপাদান তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় যা ব্যবহারকারীদের ডেটা প্রবেশ করতে দেয়। <input> ট্যাগ হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফর্ম উপাদান। টাইপ অ্যাট্রিবিউটের উপর নির্ভর করে <input> উপাদানটি বিভিন্ন উপায়ে প্রদর্শিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, <input type="button"><input> উপাদানটিকে সবচেয়ে শক্তিশালী HTML উপাদানগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয় কারণ এটির বিভিন্ন প্রকার এবং বৈশিষ্ট্য রয়েছে৷ ইনপুটের টাইপ অ্যাট্রিবিউট নির্ধারণ করে যে কি ধরনের ফর্ম কন্ট্রোল রেন্ডার করা হবে। HTML ইনপুট (ফর্ম ইনপুট) উপাদান (The HTML Input (Form Input) element) ট্যাগ সম্পর্কে বিস্তারত নিচে দেওয়া হল।

 • <input type="button">
 • <input type="checkbox">
 • <input type="color">
 • <input type="date">
 • <input type="datetime-local">
 • <input type="email">
 • <input type="file">
 • <input type="hidden">
 • <input type="image">
 • <input type="month">
 • <input type="number">
 • <input type="password">
 • <input type="radio">
 • <input type="range">
 • <input type="reset">
 • <input type="search">
 • <input type="submit">
 • <input type="tel">
 • <input type="text">
 • <input type="time">
 • <input type="url">
 • <input type="week">

Example:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>HTML MASTER JHUTANDA</title>
  <!--https://jhutanda.com-->
  <!--https://github.com/jhutanda-->
</head>

<body>
  <h3>Input type text</h3>
  <label for="">Name:</label>
  <input type="text"><br>

  <h3>Input type image</h3>
  <label for="">image:</label>
  <input type="image"><br>

  <h3>Input type number</h3>
  <label for="">number:</label>
  <input type="number"><br>

  <h3>Input type email</h3>
  <label for="">email:</label>
  <input type="email"><br>

  <h3>Input type password</h3>
  <label for="">password:</label>
  <input type="password"><br>

  <h3>Input type tel</h3>
  <label for="">tel:</label>
  <input type="tel"><br>

  <h3>Input type file</h3>
  <label for="">file:</label>
  <input type="file"><br>

  <h3>Input type color</h3>
  <label for="">color:</label>
  <input type="color"><br>
  
  <h3>Input type radio</h3>
  <label for="">radio:</label>
  <input type="radio"><br>

  <h3>Input type checkbox</h3>
  <label for="">checkbox:</label>
  <input type="checkbox"><br>

  <h3>Input type button</h3>
  <label for="">button:</label>
  <input type="button"><br>
  
  <h3>Input type submit</h3>
  <label for="">submit:</label>
  <input type="submit"><br>
  
  <h3>Input type range</h3>
  <label for="">range:</label>
  <input type="range"><br>
  
  <h3>Input type hidden</h3>
  <label for="">hidden:</label>
  <input type="hidden"><br>

  <h3>Input type url</h3>
  <label for="">url:</label>
  <input type="url"><br>

  <h3>Input type month</h3>
  <label for="">month:</label>
  <input type="month"><br> 

  <h3>Input type reset</h3>
  <label for="">reset:</label>
  <input type="reset"><br>

  <h3>Input type search</h3>
  <label for="">search:</label>
  <input type="search"><br>
 
  <h3>Input type time</h3>
  <label for="">time:</label>
  <input type="time"><br>

  <h3>Input type date</h3>
  <label for="">date:</label>
  <input type="date"><br>

  <h3>Input type datetime-local</h3>
  <label for="">datetime-local:</label>
  <input type="datetime-local"><br>  

  <h3>Input type week</h3>
  <label for="">week:</label>
  <input type="week"><br>

</body>

</html>

Scroll to Top